Naujienos

UAB „Aconitum“ baigė pakuočių dizaino projektus

UAB „Aconitum“ įgyvendino tris projektus, skirtus maisto papildų dėžučių dizaino kūrimui ir reikšmingam pakeitimui. Projektai buvo finansuojami pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.3.1-LVPA-K–838 „Dizainas LT“. Projektų tikslas: padidinti maisto papildų patrauklumą, pakeičiant pakuotės dizainą.

Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0165 pasiektas rezultatas – 7 originalūs maisto papildų dėžučių dizainai. Šio projekto dėka pagal naujausias rinkos tendencijas projekto metu buvo atnaujinti (reikšmingai pakeisti) UAB „Aconitum“ gaminamų produktų (keturių maisto papildų) dėžučių dizainus ir sukurti penkis pakuočių dizainus naujiems, įmonėje sukurtiems produktams.

Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0148 pasiektas rezultatas – keturi naujų maisto papildų dėžučių dizainai. Maisto papildai priklauso vienai produktų linijai, skirtai jaunesnei vartotojų grupei. Panaudojant naujo dizaino koncepciją buvo sukurta inovatyvi, farmacijoje standartus laužanti, drąsi ir vartotojui emociją kelianti produkto pakuotė.

Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0149 pasiektas rezultatas – trys eksportui skirti maisto papildų dėžučių dizainai.

Šie projektų rezultatai prisidės įgyvendinant įmonės strategiją – užsienio rinkose komercializuoti savo gaminamus produktus.

Projektai bendrai finansuoti iš Europos regioninės plėtros fondo. Panaudojant naujus dizainus įmonė savo gamybinėje bazėje Inovacijų g. 4, Kauno raj. pradės serijinę produktų gamybą naujomis pakuotėmis. Sėkmingai komercializavus produktus augs įmonės produktyvumas ir darbo našumas.

Parašykite komentarą