Ginkobil 120 mg kietos kapsulės

Augalinis vaistas, pasižymintis kompleksiniu veikimu