Ginkobil 80 mg kietos kapsulės

Augalinis vaistas, pasižymintis kompleksiniu veikimu