Lietuviškai English Русский

Kontraktinės gamybos paslaugos

Cheminės laboratorijos paslaugos

Mikrobiologijos laboratorijos paslaugos

Cheminės laboratorijos paslaugos

Šiame sąraše pateikiamos tik pagrindinės chemijos laboratorijos atliekamos paslaugos:
• Spektrofotometrinė analizė UV/VIS spektrofotometru (Ph.Eur.2.2.25).
• Kiekybės, tapatybės ir priemaišų nustatymas skysčių chromatografu (HPLC, UPLC) naudojant PDA, ELSD ar fluorescensinį detektorių.
• Sunkiųjų metalų nustatymas (Ph.Eur.2.4.8).
• Metalų nustatymas optinės emisijos spektrometru (Ph.Eur.2.2.57).
• Gyvsidabrio nustatymas atominės absorbcijos spektrometru (Ph.Eur.2.2.23).
• Kiekybinis nustatymas titravimo metodu.
• Potenciometrinis titravimas (Ph.Eur.2.2.20).
• Optinio sukimo kampo nustatymas poliarimetru (Ph.Eur.2.2.7).
• Lūžio rodiklio nustatymas refraktometru (Ph.Eur.2.2.6).
• Bandinio centrifugavimas.
• Nuodžiūvio nustatymas naudojant džiovinimo spintą, nuodžiūvio nustatymas vakuume (Ph.Eur.2.2.32).
• Vandens kiekio nustatymas naudojant Karlo-Fišerio titratorių (Ph.Eur.2.5.12).
• Tapatybės nustatymas IR spektrofotometru (Ph.Eur.2.2.24).
• Tapatybės nustatymas plonasluoksnės chromatografijos metodu (Ph.Eur.2.2.27).
• Skysčių tankio ir santykinio tankio nustatymas densimetru (Ph.Eur.2.2.5).
• Likutinių tirpiklių nustatymas dujiniu chromatografu (Ph.Eur.2.4.24).
• Mikroskopinis stebėjimas įprastu ir poliarizuotos šviesos rėžimu.
• Kapsulių (tablečių) tirpumo nustatymas (Ph.Eur.2.9.3).
• Kapsulių (tablečių) išmatavimų įvertinimas mikrometru.
• Kapsulių (tablečių) vidutinės masės ir masės vienodumo nustatymas (Ph.Eur.2.9.5).
• Kapsulių (tablečių) suirimo laiko nustatymas (Ph.Eur.2.9.1).
• Elektrinio laidumo nustatymas (Ph.Eur.2.2.38).
• pH matavimas (Ph.Eur.2.2.3).
• Preparatų stabilumo tyrimai ir fotostabilumo tyrimai laikant klimatinėse kamerose. 

исскуство