Vaistai

 

Maisto papildai

 

Homeopatiniai vaistai

 

UAB „Aconitum“ įgyvendina projektą eksporto plėtrai

UAB „Aconitum“ vykdydama naujų eksporto rinkų paiešką ir plėtrą įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Lietuviškų farmacinių preparatų ir maisto papildų eksporto plėtra“ (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0349).

Projekto tikslas: UAB „Aconitum“ eksporto pardavimų augimas. Projekto metu, 18 mėn. laikotarpiu, įmonė ir jos produkcija pristatoma net 9 užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose Europoje ir Azijoje. 2016-2017 metais įmonės atstovai jau dalyvavo parodose Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Vietname, Italijoje ir Prancūzijoje.

Šis projektas finansuojamas pagal 2014 - 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės“. 

UAB „Aconitum“ įgyvendina projektą vaistų ir maisto papildų registravimui užsienyje

UAB „Aconitum“ strateginis tikslas – padidinti įmonės tarptautinį konkurencingumą. Viena iš priemonių šiam tikslui pasiekti įmonės įgyvendinamas projektas „Vaistų sertifikavimas užsienio rinkose“ (Nr.03.2.1-LVPA-K-802-01-0053). Šis projektas finansuojamas pagal 2014 - 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K–802 „Expo sertifikatas LT“. Projektas kofinansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto biudžetas 157 100,00 EUR; finansavimas sudaro 78 550,00 EUR.

Projekto tikslas: paskatinti UAB „Aconitum“ gaminamų produktų eksportą, finansuojant planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimą užsienio rinkose. Tarptautinėse rinkose siekiama kurti teigiamą įvaizdį, kad įmonė, vykdanti gamybos veiklą Lietuvoje, yra kokybiškų ir tarptautinius standartus atitinkančių produktų tiekėja.

Projekto metu įgyvendinama vaistų ir maisto papildų sertifikavimo užsienio rinkose (Europoje ir Azijoje) veikla. Siekiamas rezultatas – Jungtiniuose Arabų Emyratuose užregistruoti 23 maisto papildus, vieną vaistinį preparatą Latvijoje ir vieną vaistinį preparatą Estijoje. Šis rezultatas užtikrins, kad įmonės eksporto apimtys per 3 metus po projekto pabaigos išaugs daugiau kaip 180 proc. 

UAB “Aconitum” įgyvendina dizaino kūrimo projektus

UAB „Aconitum“ reaguodama į augančius rinkos iššūkius nusprendė įgyvendinti tris projektus, skirtus maisto papildų dėžučių dizaino kūrimui ir reikšmingam pakeitimui. Projektai finansuojami pagal 2014 - 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.3.1-LVPA-K–838 „Dizainas LT“. Projektų tikslas: padidinti maisto papildų patrauklumą, pakeičiant pakuotės dizainą.

Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0165 siekiamas rezultatas - 9 originalūs maisto papildų dėžučių dizainai. Šio projekto dėka sprendžiamas uždavinys pagal naujausias rinkos tendencijas atnaujinti (reikšmingai pakeisti) savo gaminamų produktų (keturių maisto papildų) dėžučių dizainus ir sukurti penkis pakuočių dizainus naujiems, įmonėje sukurtiems produktams.

Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0148 siekiamas rezultatas - keturi naujų maisto papildų dėžučių dizainai. Maisto papildai priklausys vienai produktų linijai, skirtai jaunesnei vartotojų grupei. Naujo dizaino koncepcija siekia sukurti inovatyvią, farmacijoje standartus laužančią, drąsią ir vartotojui emociją keliančią produkto pakuotę. 

Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0149 siekiamas rezultatas – trys eksportui skirtų maisto papildų dėžučių dizainai. Projektų rezultatai prisidės įgyvendinant įmonės strategiją – užsienio rinkose komercializuoti savo gaminamus produktus.

Projektai bendrai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo. Visi projektai bus baigti 2018 metais. Sukūrus naujus dizainus įmonė savo gamybinėje bazėje Inovacijų g. 4, Kauno raj. pradės serijinę produktų gamybą naujomis pakuotėmis ir sėkmingai komercializavus produktus planuojamas įmonės produktyvumo ir darbo našumo augimas.

 

UAB „ACONITUM“ DARBUOTOJŲ INOVACINIAI MOKYMAI

UAB „Aconitum“ įgyvendina projektą „Inovaciniai mokymai farmacinės įmonės tyrėjams“, projekto kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-840-01-0001. Šis projektas finansuojamas pagal 2014 - 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“. 

Projekto tikslas: padidinti UAB „Aconitum“ darbuotojų MTEPI kompetenciją. Projekto tikslinė grupė – devyni UAB „Aconitum“ darbuotojai – mokymų metu pagilins žinias užsienio MTEPI centre (Mokslo-Technologijų Parke, Suvalkuose, Lenkijoje). Mokymai apima šias temas: Inovatyvių produktų vystymas ir naujų technologijų taikymas; Produkto inovacijų diegimas; Inovacijų taikymas produktų komercializavime.

Kadangi įmonė plečia savo inovacijų padalinį ir diegia naujas technologijas, yra būtina darbuotojams suteikti atitinkamų mokslinių-technologinių įgūdžių, kad jie pasitelkdami mokymų metu pagilintas kompetencijas galėtų kurti naujus produktus. Mokymo rezultatai – sustiprintos įmonės tyrėjų kompetencijos leis pareiškėjui diegti inovacijas. Todėl mokymų metu įgytos žinios padės sukurti naujas produktų (vaistinių preparatų ir maisto papildų) formules, inovatyvias produktų farmacines formas, tirti ir naujoviškai panaudoti vaistų veikliųjų medžiagų savybes.

ACONITUM įgyvendino E-VERSLO projektą

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Aconitum” gamybinės veiklos optimizavimas diegiant e-verslo sprendimą“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0330), skirtą įdiegti efektyvią gamybos valdymo ir resursų planavimo sistemą. Šis projektas finansuotas pagal 2014 - 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“. 

Projekto biudžetas: 34 286,60 Eurų. Šio projekto tikslas: elektroninio verslo sprendimo pagalba optimizuojant gamybos valdymo procesus ilgalaikėje perspektyvoje padidinti įmonės darbo našumą.

Projekto veiklos metu įmonė įsigijo programinę ir kompiuterinę įrangą, įdiegė pažangų gamybos planavimo e-sprendimą Preactor. Įmonės darbuotojai įsitikino, kad gamybos planavimo sprendimas Preactor padeda efektyviau planuoti gamybą, gerinti žaliavų apyvartumą sandėlyje bei tiksliau planuoti klientų užsakymo įvykdymo datas.

UAB „Aconitum“ įgyvendins ES remiamą projektą vaistų sertifikavimui užsienio rinkose

UAB „Aconitum“ įgyvendins projektą „Vaistų sertifikavimas užsienio rinkose“ (Nr.03.2.1-LVPA-K-802-01-0053). Šis projektas finansuojamas pagal 2014 - 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K–802 „Expo sertifikatas LT“. Projekto biudžetas: 158 000 €.

Šio projekto tikslas: paskatinti UAB „Aconitum“ gaminamų produktų eksportą, finansuojant planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimą užsienio rinkose. Šiuo projektu tarptautinėse rinkose siekiama kurti teigiamą įvaizdį, kad UAB „Aconitum“ yra kokybiškų ir tarptautinius standartus atitinkančių produktų tiekėja.

Projekto metu ketinama įgyvendinti vaistų ir maisto papildų sertifikavimo užsienio rinkose (Rytų Europoje ir Azijoje) veiklą. Siekiamas rezultatas – keliose užsienio šalyse užregistruoti 3 vaistiniai preparatai ir 5 maisto papildai. Šis rezultatas užtikrins projekto vykdytojo – UAB „Aconitum“ ilgalaikį tarptautinį konkurencingumą. Planuojama, kad projekto vykdytojo eksporto apimtys per 3 metus po projekto pabaigos išaugs daugiau kaip 180 proc. Šiuo metu UAB „Aconitum“ projekte numatytų sertifikuoti farmacinių produktų neeksportuoja, todėl projektas yra vienas iš svarbiausių įmonės eksporto plėtros etapų.

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendino ES remiamą projektą skirtą sustiprinti MTTP bazę

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendina Europos Regioninės plėtros fondo finansuojamus projektus. Vienas iš 2015 m. baigtų įgyvendinti projektų – „UAB „Aconitum“ vaistų cheminių, bioekvivalentiškumo ir bioprieinamumo tyrimų MTTP infrastruktūros kūrimas“ skirtas sustiprinti įmonės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę, siekiant padidinti UAB „Aconitum“ MTTP potencialą.

Projektas finansuotas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas LT+“. Projekto (Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-018) biudžetas yra 285.732,81 Eurų.

Vykdant Projektą (2012 m. vasario 2 d. – 2015 m. vasario 2 d.) įmonėje įsigyti ir įdiegti nauji laboratoriniams tyrimams skirti įrenginiai: refraktometrinis detektorius, klimatinės kameros, vandens gryninimo sistema ir kt. Chemijos laboratorijoje, esančioje Inovacijų g. 4, Kauno raj. instaliuoti nauji įrenginiai ir matavimo priemonės pasižymintys dideliu tikslumu ir leidžiantys UAB „Aconitum“ atlikti sudėtingus laboratorinius tyrimus ir skirti ištirti sudėtingus organinius junginius įvairiuose augalų ekstraktuose ir veikliosiose medžiagose.

Šio projekto rezultatai sudaro sąlygas išplėstoje UAB „Aconitum“ MTTP bazėje sustiprinti mokslinį-farmacinį potencialą ir sukurti naujas aukštos kvalifikacijos darbo vietas tyrėjams. Projekto metu įsigyta įranga leidžia įmonei tyrinėti ir kurti naujus inovatyvius tablečių ir kapsulių formos vaistinius preparatus ir padidina įmonės konkurencingumą tiek Lietuvoje tiek eksporto rinkose. Projektas buvo vykdomas aukštųjų technologijų sektoriuje, todėl prisideda prie šio sektoriaus Lietuvoje augimo, be to, UAB „Aconitum“ skatina privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą farmacijos srityje, o įgyvendinus projektą, UAB „Aconitum“ atnaujintoje laboratorinėje bazėje ištirtus vaistinius preparatus vėliau pati gamins.

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos remiamą projektą skirtą naujų vaistinių preparatų kūrimui

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo finansuojamus projektus. Vienas iš tokių projektų, baigtų įgyvendinti 2015 metais – „UAB „Aconitum“ generinių, bibliografinių ir tradicinių augalinių vaistinių preparatų kūrimas“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-034) skirtas įgyvendinti mokslinius tyrimus ir įgyti žinių, reikalingų kurti naujus farmacinius produktus.

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti mokslinai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“. Projekto biudžetas 380.051,12 Eurų.

Šio projekto įgyvendinimą įmonė vertina kaip vieną iš svarbiausių įmonės naujų produktų kūrimo etapų. Projekto metu (2011 m. vasario 1 d. – 2015 m. sausio 31 d.) buvo vykdomi įvairių veikliųjų medžiagų (daugiausiai augalinių) savybių moksliniai taikomieji tyrimai (Thiocolchicosidum, Silybum marianum, Alverine citrate, Yohimbine hydrochloride, Harpagophytum procumbens, Tanacetum parthenium (Feverfew) ir kt.). Projekto veiklas (laboratorinius tyrimus, cheminę analizę, eksperimentines serijų tyrimus ir duomenų analizę), panaudojant pačios įmonės modernią MTTP bazę, vykdė daugiau kaip dvidešimt Projekto vykdytojo tyrėjų (chemikai analitikai, inovacijų technologai ir kiti farmacijos specialistai).

Projekto vykdytojas - UAB „Aconitum“ projekto metu įgytas žinias panaudos registruojant naujus vaistinius preparatus, todėl komercializavus naujus produktus įmonė padidins savo konkurencingumą. Per 2-3 metus po projekto pabaigos planuojama į Lietuvos rinką išleisti ne mažiau kaip keturis naujus vaistinius preparatus. Projektas vykdomas aukštųjų technologijų srityje, todėl tiesiogiai prisideda prie šio sektoriaus Lietuvoje augimo ir naujų aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimo.

Įgyvendintas projektas „Priešuždegiminio preparato EM 1201 poveikio palyginimas su diklofenaku"

2012-12-13 buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Priešuždegiminio preparato EM 1201 poveikio palyginimas su diklofenaku“. Šio projekto tikslas – ištirti įvairių priešuždegiminio preparato EM 1201 (UAB „Aconitum“) moduliacinį poveikį oksidaciniam stresui ir uždegiminiam atsakui, panaudojant žiurkių adjuvantinio artrito (AA) modelį. Augalinis preparatas EM 1201 gali būti gaminamas Lietuvoje, parduodamas ir eksportuojamas į įvairias šalis. Problema ta, kad, norint pradėti tokio preparato gamybą, reikia patikrinti jo veiksmingumą ir saugumą su gyvūnais. Vykdant projektą buvo išlaikomi visi aplinkosaugos reikalavimai, tyrimai su gyvūnais atliekami aprobuotoje laboratorijoje, tik gavus leidimą iš bioetikos komiteto, o pats bandomasis preparatas pagamintas laikantis geros gamybos praktikos reikalavimų. UAB „Aconitum“ ir paslaugos tiekėjas Valstybinis mokslinių tyrimų institutas, Inovatyvios medicinos centras pabrėžia, kad projektas vykdomas laikantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo, taip pat darnaus vystymosi. 

Šio projekto pridėtine verte galima laikyti tai, kad augalinis preparatas EM 1201 yra perspektyvus ir iki šiol atliktų tyrimų duomenimis, žymiai veiksmingesnis už etaloninius vaistus. Nei viena lietuviško kapitalo farmacinė bendrovė nėra sukūrusi ir į rinką įdiegusi naujo vaistinio preparato. Ištyrus ir paruošus prekybai minimą preparatą, padidės Lietuvos prestižas tarptautinėje erdvėje ir ekonominė nauda valstybei, taip pat bus sukurta naujų darbo vietų.
Įgyvendintas projektas finansuojamas pagal atitinkamą veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalį. „Inočekiai LT“ kvietimus rengia Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2013-05-03.

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendino projektą skirtą diegti informacines technologijas

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendina Europos Regioninės Plėtros fondo finansuojamus projektus. Vienas iš tokių projektų – „Specializuotos informacinės ir valdymo sistemos įdiegimas UAB „Aconitum“. Šis projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“.

Pagal 2012 m. kovo 12 d. pasirašytą projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-001 finansavimo ir administravimo sutartį, projektui įgyvendinti skirtas finansavimas sudaro 97.835,00 Lt (bendras projekto biudžetas siekia 195.670,00 Lt). UAB „Aconitum“ į projektą įsipareigojo investuoti ir savo nuosavų lėšų – 50 proc. nuo tinkamų išlaidų. Šiomis lėšomis projekto vykdytojas įsigijo ir įdiegė specializuotą, farmacijos veiklai pritaikytą informacinių technologijų sprendimą, skirtą integruoti informacijos ir dokumentų valdymo procesus, - tai eCTD bylų kūrimui ir redagavimui bei farmakologinio budrumo duomenų apdorojimo programinė įranga.

Skaityti daugiau...

исскуство